Martin Weiss

komentator polityczny

Martin Weiss – dziennikarz, komentator polityczny tygodnika „Echo” w Pradze.

Pochodzi z Pragi, studiował filologię czeską i angielską na Uniwersytecie Karola. Pracował w wielu czołowych czeskich gazetach („Respekt”, „Mladá fronta Dnes” i „Lidové noviny”). Przerwał karierę dziennikarską, by służyć jako sekretarz prasowy ambasady Czech w Stanach Zjednoczonych w latach 1997-2000.

Martin Weiss uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku:
panel – Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej
i wyzwania współczesnej polityki.