Mateusz Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Mateusz Morawiecki – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei.

Karierę zawodowąMateusz Morawiecki rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing, W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). 

  • W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK
  • 2007–2015 – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK
  • 2008 do czasu wejścia w skład rządu (2015) był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce
  • 2015–2017 – wiceprezes Rady Ministrów 
  • od 2017 – Prezes Rady Ministrów
  • 2015–2016 – minister rozwoju
  • 2016–2018 – minister rozwoju i finansów
  • od 2019 – minister sportu 
  • poseł na Sejm IX kadencji

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2016 roku,
panel: Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki
panel: Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

2017 roku
panel: Nowe Bretton Woods. Czy jest potrzebny nowy globalny kontrakt społeczny?