Mateusz Morawiecki

biznesmen, konsul

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A Pod jego kierownictwem Bank Zachodni WBK stał się jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce, z trzecią co do wielkości siecią oddziałów.

Mateusz Morawiecki jest absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University oraz magisterskich studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu, jak również studia z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, integracji gospodarczej i walutowej (Master of Advanced European Studies) na Uniwersytecie w Bazylei. W Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern, Evanston w Stanach Zjednoczonych ukończył Advanced Executive Program.

W 1998 roku był zastępcą dyrektora departamentu negocjacji akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Zasiada w radach nadzorczych kilku firm. Jest wykładowcą akademickim, współautorem pierwszego polskiego podręcznika prawa europejskiego oraz członkiem rad programowych kilku uczelni. Od 2008 roku pełni funkcję konsula honorowego Republiki Irlandii w Polsce.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu