Michał Brzoza-Brzezina

profesor nadzwyczajny SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego przy Narodowym Banku Polskim. Ukończył studia w Polsce i w Niemczech. Autor wielu publikacji w uznanych międzynarodowych naukowych czasopismach ekonomicznych. Specjalizuje się w ekonometrycznych prognozach monetarnych i polityce pieniężnej.

Dr hab. Michał Brzoza-Brzezina brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku w panelu “Polski statek na morzu zmian globalnej gospodarki”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu