Michał Dworski

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie i doktorant w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W poprzednich latach pełnił funkcje prezesa w bydgoskim oddziale Stowarzyszenia KoLiber, a także wiceprezesa w strukturach lubelskich tej organizacji. Ponadto był prezesem Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, a także Radnym Rady Studentów KUL oraz członkiem zarządu Koła Historyków Studentów KUL. Aktualnie jest członkiem Zarządu Fundacji Scytia, a w wolnych chwilach pomaga woluntarystycznie Instytutowi Polskiemu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II. Za działalność społeczną odznaczony Medalem im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu