Michał Krupiński

Michał Krupiński – ekonomista

Prezes Zarządu Banku Pekao SA (od 2017 r.), w latach 2016-2017 Prezes Zarządu PZU S.A., w latach 2011 – 2016 Prezes Zarządu Merrill Lynch Polska i szef bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch, wcześniej Alternate Executive Director w Banku Światowym. W latach 2006-2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i m.in. Uniwersytetu Katolickiego w Louvain oraz studiów MBA na Columbia University Graduate School of Business. W 2012 roku uhonorowany tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum.

Michał Krupiński brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:

2016
panel: Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej
2018
panel: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana