Miłowit Kuniński

historyk, filozof

Miłowit Kuniński (1946-2018) –  historyk filozofii i filozof polityczny. Badacz historii myśli politycznej, filozofii kultury, historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Profesor Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004-2013) i Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu (2002-2008 i 2013-2016).

Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w sekcji Edukacja.
Prezes Ośrodka Myśli Politycznej, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”.

Autor m.in. 

  • „Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera” (Kraków 1980), 
  • „Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka” (Kraków 1999), 
  • „O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym” (2006).

Miłowit Kuniński uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w:
2015 roku, panel: Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki.
2016 roku, panel: Roger Scruton i Jagiellonian Trust w Polsce.