Nina Dobrzyńska

Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nina Dobrzyńska – posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie kierowała Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin (1998-2012) i Ministerstwie Środowiska (2012-2015). Odbywała również staż w Komisji Europejskiej. W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała proces negocjacji akcesyjnych, koordynowała przygotowanie, negocjacje oraz wdrażanie programów rozwoju

obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich. Sprawowała funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Od 2016 roku pełniła funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynowała wiele programów skierowanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw będących odpowiedzią na trudności takie jak biurokracja czy ograniczony dostęp do finansowania inwestycji i ekspansji międzynarodowej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Brighton (Wielka Brytania) w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej.

Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu