Piotr Ciompa

Piotr Ciompa – historyk, menedżer i urzędnik państwowy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przed 1989 był jednym z liderów tzw. drugiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które reprezentował w obradach Okrągłego Stołu w podstoliku ds. edukacji narodowej. 
W latach ‘90 pracował jako urzędnik państwowy w Generalnym Inspektoracie Celnym, Ministerstwie Finansów, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, następnie przekwalifikował się na zarządzanie i finanse (MBA Uniwersytetu Calgary).
1997–2001 wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej.
Ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich z Łodzi (od 2007 r.) 
Zaangażowany jest w Centrum Wspierania Rad Pracowników oraz Obywatele Decydują.
Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz Instal Lublin S.A. 
2002-2006 radny Rady Miasta Stołecznego Warszawy (bezpartyjny, wybrany z listy PiS).
2015 – 2019 dyrektor Szpitala Miejskiego w Przemyślu. 
Od kwietnia 2020 członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Piotr Ciompa brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku – panel: Aktywność obywatelska a kontrola społeczna procesów demokratycznych.