Piotr Mikiewicz

socjolog edukacji

Prof. dr hab Piotr Mikiewicz – socjolog, wykładowca akademicki. 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 

Autor wielu opracowań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu edukacji. 

Ekspert współpracujący z lokalnymi władzami oświatowymi w zakresie kreowania polityki edukacyjnej i wdrażania innowacji edukacyjnych. 

Piotr Mikiewicz posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów nakierowanych na budowanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju młodzieży ze szczególnymi uzdolnieniami.

Aktywny członek kilku międzynarodowych sieci badawczych, m.in.: 

  • International Network on Youth Education and Training, 
  • Koordynator Sociology of Education Research Network, 
  • European Sociological Association, 
  • członek Zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

Piotr Mikiewicz był panelistą Kongresu Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Szkolnictwo zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej.