płk Witold Brzozowski

Witold Brzozowski – pułkownik, w roku 1967 r. rozpoczął służbę zawodową w wojsku polskim. W stopniu ppłk. w 1986 r. odszedł na emeryturę. W trakcie służby wojskowej ukończył studia w zakresie historii, zarządzania i psychologii. Od 1986 r. związany ze szkolnictwem niepublicznym. W 1993 r. założył Liceum Ekologiczne w Dziwnowie, gdzie mieszka. Kieruje Zespołem Szkół Społecznych im. prof. Piotra Zaremby a jednocześnie od 1997 r. jest dyrektorem Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji, które prowadzi różne formy edukacji ustawicznej m.in. Uniwersytet III Wieku, Klub Aktywnych, nauczanie języków obcych i informatyki. W 2011 ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania w Instytucie Badań Edukacyjnych. Autor specjalistycznych instrukcji dla wojska, opublikował kilka artykułów w czasopismach fachowych ”Spadochroniarz”, „Przegląd Wojsk Lądowych”. Od 1986r. zajmuje się kształceniem proobronnym młodzieży, organizując m.in. corocznie Festyny Komandosa w Dziwnowie. Interesuje się muzyką klasyczną i historią wojen i wojska.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu