Andrzej Bryk

nauczyciel akademicki

prof. Andrzej Bryk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył także studia podyplomowe na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych. Profesor w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ. Główne obszary badawcze – historia ustroju, konstytucjonalizm angielski i amerykański, nowożytna filozofia polityczna. Opublikował m.in. ” The Limits to Arbitrary Government: Edward Coke and the search for fundamental Law”, ” The Origins of Constitutional Government-Higher Law and the sources of judicial review”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu