prof. Andrzej Lubbe

prof. dr hab Andrzej Lubbe – 

kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor książek „Imperium europejskie”, “Dominacja i współzależność”,  “Imperium Europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej”, 

2012

panel: Kryzys, czyli nowe porządki w UE

wykład: Kryzys światowy a kryzys euro. Podobne objawy różne przyczyny?

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel: Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej