Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Prof. Andrzej Nowak – historyk, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich. Od 1989 roku publikuje artykuły, wywiady i komentarze na łamach m.in. „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i jego dodatku „Europa”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Polskiej”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Solidarność”, „Wprost”, „Niedzieli”, „Znaku”, „Życia”.

Laureat nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2019).

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w roku 2012

panel:Kto rządzi Europą?