Prof. Andrzej Przyłębski

Dyrektor Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Narodowej Rady Rozwoju

Ukończył filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie także obronił doktorat.

W latach 1991-1992 pracował jako stypendysta bońskiej Fundacji A.V. Humboldta na Uniwersytecie Heidelberskim, następnie jako stypendysta Konferencji Rektorów Niemieckich Akademii Nauk w Berlinie. W latach 1993-1996 był wicedyrektorem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zaś w latach 1996-2001 – pełnił funkcję radcy Ambasady RP w Niemczech (jako attaché ds. kultury i nauki).

W 2002 roku został profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 2010 roku otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego tytuł profesorski.

Od czerwca 2016 ambasador RP w Niemczech.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku,
panel: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

W latach 2003 oraz 2006-2007 był profesorem filozofii na Technische Universität Chemnitz. W 2011 roku przeszedł z Instytutu Filozofii do Instytutu Kulturoznawstwa UAM. W latach 2004-2010 był wiceprezydentem International Hegel Society oraz współwydawcą Hegel-Jahrbuch, zaś od 2010 roku zasiada w Radzie Naukowej tego Towarzystwa. Od 2010 roku jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, a także (od 2004 roku) redaktorem naczelnym pisma „Fenomenologia”, organu tego Towarzystwa. W latach 2003-2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a od 2012 r. jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Upowszechniania Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa wyższego.