Prof. Andrzej Zybertowicz

Kierownik Zakładu Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora. W 1997 r. obronił rozprawę habilitacyjną z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Oxford University, Cambridge University oraz Macquarie University.

W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Przewodniczył radzie programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był głównym doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa. W latach 2008 – 2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa. Publikował m.in. w „W Sieci”, „Naszym Dzienniku” i „Gazecie Polskiej”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu