jean-pierre-lasota

Prof. Jan Piotr Lasota  

Instytut Astrofizyki w Paryżu, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

Astronom, profesor nauk fizycznych, działacz społeczny.

W latach 1984–89 przedstawiciel na Zachodzie związanej z Solidarnością struktury Oświata-Kultura-Nauka

Jeden z założycieli Fundacji „Edukacja dla Demokracji” w 1989 roku. 

2 czerwca 2006 roku otrzymał nominację profesorską z dziedziny fizyki od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Profesor wizytujący w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Brał udział w  Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku,
panel: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?