Prof. Karl – Siegbert Rehberg

socjolog

Od kwietnia 2015 r. jest profesorem naukowym w zakresie teorii socjologicznej, historii teorii i socjologii kultury na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). 

W 2016 roku Rehberg wraz z Franziską Kunz i Tino Schlinzig opublikowali antologię: PEGIDA – prawicowy populizm między ksenofobią a rozczarowaniem? 

Prof. Karl-Siegbert Rehberg brał udział w  Kongresie  Polska Wielki Projekt w 2016 roku:
panel: Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie