Krzysztof Koehler

Poeta, eseista, krytyk literacki. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wicedyrektor Instytutu Książki. Jest autorem ośmiu tomów wierszy, powieści i książek poświęconych historii kultury i literatury polskiej. Współpracownik pism „Arcana”, „Pressje” i „Fronda”. Jest autorem scenariuszy do czterech filmów i dwóch spektakli Teatru Telewizji. W latach 2006-2011 był dyrektorem kanału TVP Kultura. Współredaktor programu „Goniec Kulturalny”, a także „Po godzinach” w TVP 1. Za tom “Od morza do morza” nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz (2012). W 2017 został wyróżniony Nagrodą Identitas za książkę Palus Sarmatica. Był wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.