Szczerski Krzysztof

Krzysztof Szczerski

Polityk i wykładowca akademicki, absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył również roczne Seminarium dla Młodych Polityków i Politologów w Instytucie Roberta Schumana w Budapeszcie oraz Amerykański Instytut Systemów Politycznych i Ekonomicznych Fundacji Studiów Amerykańskich i Georgetown University.

W 2001 roku uzyskał stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2010 roku doktora habilitowanego zakresie nauk o polityce. Postanowieniem Prezydenta RP w 2018 roku nadano mu tytuł profesora nauk społecznych.

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Przez rok pełnił funkcje Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP i Posłem na Sejm RP.

Od 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W kwietniu 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Gabinetu Prezydenta RP.