Prof. Krzysztof Szczerski

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP. Pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Spraw Zagranicznych. W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015). Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.