Prof. Marek Rymsza

Dr hab. Marek Rymsza – socjolog, pracuje naukowo w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, wydawanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych. Członek Redakcji kwartalnika „Więź” oraz „Laboratorium Więzi”. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. Współzałożyciel i aktywny uczestnik Forum Współpracy Empowerment.

W latach 1990-2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002-2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i innych polityk publicznych, pracy socjalnej oraz w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego.

Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu