Prof. Miłowit Kuniński

Historyk filozofii, filozof polityki

Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Opublikował m.in. Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka (1999) i O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym (2006).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu