prof. Zbigniew Stawrowski

profesor zwyczajny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książek: Państwo i prawo w filozofii Hegla(1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja(2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014). Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu