Krasnodębski, IX Kongres Polska Wielki Projekt

Zdzisław Krasnodębski

Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

W 1976 ukończył studia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1981 także studia na Ruhr-Universität w Bochum. W 1984 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, a w 1991 na tej samej uczelni stopień doktora habilitowanego. W latach 1976–1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 do 1992 był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 zamieszkał na stałe w Niemczech. W 1995 objął stanowisko profesora Uniwersytetu w Bremie. W latach 2001–2011 był również profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładał także m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, oraz Princeton University. Profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie.

Powoływany w skład Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk (w latach 1999–2006), rady naukowej Helmuth-Plessner-Gesellschaft, jury Nagrody im. Hanny Arendt (2003–2007), rady naukowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2007–2010). Były przewodniczący rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przewodniczący kapituły nagrody im. Lecha Kaczyńskiego.

W 2005 był członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2014 został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku startował z listy PiS w okręgu nr 4 Warszawa I. Uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, zdobywając 96 292 głosy.