Przemysław Jaśkiewicz

absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Niepodległości a obecnie jest członkiem zarządu. W tym okresie współtworzył i uczestniczył w realizacji ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „2013 Rok Żołnierzy Wyklętych”(między innymi projekt muzyczny „Panny Wyklęte”, gra karciana „Bohaterowie Wyklęci”) i „Rok Żołnierzy Tułaczy”,  organizował cykliczne Retrospektywy Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW w Lublinie, których zasięg oddziaływania wykraczał poza zasięg województwa oraz wiele innych działań o charakterze lokalnym. Jest autorem artykułów do wydawanego przez Fundację Niepodległości pisma społeczno – historycznego „Kwarta”.

Od 2008 jest zarządzie Stowarzyszenia Budowlany Klub Sportowy w Lublinie (BKS) współtworząc strategię klubu oraz uczestnicząc w bieżących działaniach klubu (organizacja turniejów piłkarskich dla młodych piłkarzy, współtworząc stronę internetową klubu, przygotowując relacje wideo z wydarzeń klubu).

Od 1995 jest dyrektorem administracyjnym w firmie szkoleniowej O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o. o.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu