Robert Kościelny

historyk

Historyk i publicysta, b. pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się dziejami staropolskimi, sporami religijnymi w Rzeczypospolitej oraz historią NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981.

Autor książek, m.in. „Rzeczpospolita oskarżanych narodów”, „Przedmurze chrześcijaństwa. Czas królów elekcyjnych”, „Wiosna wolnych Polaków. Wersja szczecińska”.

Publikował m.in. w „Arcanach”, „Naszym Dzienniku”, „Christianitas”, „Kwartalniku Historycznym” i „Focus Historia”.

Dr Robert Kościelny brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Budowanie tożsamości.