Robert Kroplewski

Robert Kroplewski – radca prawny, ekspert – pełnomocnik ministra do spraw społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji
Specjalista nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com.
2004-2006 – dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2011-2016 – dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA.
Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego.
2006-2011 – ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt

2011
panel: Media publiczne, prywatne i społeczne
wykład: Jaka misja mediów publicznych w epoce cyfryzacji?