Roman Polko

generał

Generał Roman Polko – komandos, dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją. Ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, studia operacyjne i strategiczne w Akademii Obrony Narodowej oraz w USA (Defense Management) i kursy specjalistyczne w USA: Ranger, Airborne i Pathfinder. 

Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi w byłej Jugosławii i Kosowie, w Iraku brał udział w działaniach wojennych, które doprowadziły do upadku reżimu Saddama Husajna. W czasie jego dowództwa GROM brał udział w misji stabilizacyjnej Kosowie/Macedonii, Afganistanie, w II wojnie w Zatoce Perskiej oraz w Iraku. 

Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Roman Polko uczestniczył w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Bezpieczeństwo: co może zrobić Polska, co powinna zrobić Europa?