Ryszard Pregiel

profesor Ryszard Piotr Pregiel – działacz gospodarczy, przedsiębiorca, informatyk.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel: Przyszłość polskiej gospodarki
wykład: Przyszłość polskiej gospodarki

.