Sławomir Olejnik

Przedsiębiorca, działacz społeczny i Prezes Zarządu Fundacji Polska Innowacyjna, która od 5 lat buduje sieć Polaków, Polonii i osób polskiego pochodzenia, zajmujących się nauką, innowacjami i biznesem. Fundacja skupia wokół siebie sympatyków idei stworzenia w Polsce prywatnej uczelni badawczej wraz z jej ekosystemem, ukierunkowanej na kreowanie technologii i jej komercjalizację, w której m.in. osoby wracające z zagranicy mogłyby realizować niszowe badania na światowym poziomie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ProtoLAB w Podkarpackim Centrum Innowacji oraz eksperta Business Centre Club ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu. Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla w firmach MŚP w branżach: biotechnologicznej, IT, rekrutacyjnej, sprzedaży i HoReCa. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradzał MŚP i startupom na wczesnym etapie rozwoju.