Tomasz Janka

Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów. Zdobywał doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach m.in. McKinsey&Company, Hewlett-Packard, Volvo, Capgemini i Credit-Agricole Bank Polska. Z ramienia firm consultingowych pracował z klientami takimi jak: BMW, Bayer czy KABA w różnych lokalizacjach w Europie (Zurych, Monachium, Berlin, Goteborg). Zarządzał międzynarodowymi zespołami, złożonymi
z mieszkańców USA, Malezji, Indii, Egiptu, Francji.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu