profesor Tomasz Komornicki

profesor Tomasz Komornicki ur. 1963, geograf ekonomista i nauczyciel akademicki. 
Od 2005 roku jest profesorem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 2007–2009 członek zespołu przygotowującego Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

2009 – 2011 rokiem brał udział w opracowywaniu Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. 

Kongres
2011
Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej).