Tomasz Sikorski

filozof, historyk

Dr hab. Tomasz Sikorski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Filozofii (1999) oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W okresie studiów otrzymał wyróżnienia, w tym między innymi: stypendium Ministra Edukacji Narodowej (1999-2000, 2000-2001), nagrodę Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000), stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (1999-2000). W latach 2001-2005 był słuchaczem studiów doktoranckich, które ukończył przed terminem przygotowując dysertację doktorską „Koncepcje ustroju społeczno-politycznego polskich konserwatystów 1926- 1939”. Od 2005 roku jest zatrudniony w Zakładzie Historii XIX/XX wieku. Zainteresowania naukowe dr hab. Sikorskiego koncentrują się na problematyce obejmującej długi obszar czasowy od końca XIX do XXI wieku, zwłaszcza w obszarach: ustroju politycznego państwa, związków między religią a sferą polityki, geopolityki, relacjami między kategoriami narodu i państwa. Specjalizuje się w historii polskich ruchów politycznych i ich refleksji politycznej. Jest autorem kilku monografii, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem wielu ogólnopolskich projektów, konferencji, sympozjów, kongresów (międzynarodowych i ogólnopolskich).Dr hab. Tomasz Sikorski pełni również funkcję członka Redakcji Naukowej „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz Rady Naukowej „Historii i Polityki”. Od 2011 roku jest wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Stale współpracuje z mediami (między innymi: Polskim Radiem Szczecin, TVP Szczecin, TV „Pomerania”, TVN 24).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu