prof. Vit Hloušek

prof. Vit Hloušek – kierownik i wykładowca w Międzynarodowym Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku:
panel: Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej