Wawrzyniec Rymkiewicz

Wawrzyniec Rymkiewicz

filozof

Filozof, założyciel i redaktor naczelny (od 2007 r.) kwartalnika „Kronos”, Prezes Rady Fundacji Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Kierownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 2000 obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy “Formy istnienia Heidgger według Arystotelesa”. Autor książki “Ktoś i nikt wprowadzenie do literatury Heideggera”. Był jednym z tłumaczy książki Heideggera o Nietzschem, Schellinga oraz wierszy Baudelaire’a.
Wielokrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, był także stypendystą GFPS na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim i Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. W latach 2012-2017 kierował grantem NPRH „Klasycy polskiej nowoczesności”
Trzykrotnie uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
Przed rokiem 1989 w redakcjach pism podziemnych: anarchistycznej „Katatymii” (1987-88) i niepodległościowego „Ucznia Polskiego” (1988-89). W latach 1995-96 redagował dział poezji kwartalnika „Fronda”. Jest synem poety Jarosława Marka Rymkiewicz i wnukiem prozaika Władysława Szulca-Rymkiewicza.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:
2011
panel: Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej)
2017
panel: Liberalna demokracja i cnoty narodowe
2019
panel: Na co czekamy w polskiej kulturze?