Wawrzyniec Rymkiewicz

filozof

dr Wawrzyniec Rymkiewicz (ur. 1971) filozof, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”. W 2000 roku obronił dysertację doktorską poświęconą tożsamości człowieka w pierwszej filozofii Heideggera. Autor książki Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera (Wrocław 2002), tłumacz Heideggera, Schellinga i Baudelaire’a. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, GFPS na Uniwersytecie Alberta-Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim i Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Przewodniczący Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Przed rokiem 1989 w redagował pisma podziemne: anarchistyczną „Katatymię” (1987-88) i niepodległościowego „Ucznia Polskiego” (1988-89). W latach 1995-96 redagował dział poezji kwartalnika „Fronda”.

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu