Włodzimierz Bolecki

historyk literatury polskiej

Włodzimierz Bolecki – polski teoretyk i historyk literatury polskiej, krytyk literacki profesor Instytutu Badań Literackich PAN.

Wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku, 
panel: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?