Wojciech Duklanowski

opozycjonista w PRL

Wojciech Antoni Duklanowski, ur. 03.05.1945 w Gościszce k. Mławy. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn w 1970, inż. mechanik. Obecnie emeryt. Zamieszkuje w Szczecinie od 1945 r.  W marcu 1968 r. uczestnik manifestacji studenckiej. W dn. 20.08.-30.08. 1980 organizator strajku i przewodniczący Komitetu Strajkowego w Fabryce Kontenerów „UNIKON”. Od września 1980 członek „S”, od X.1980 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Fabryce Kontenerów „UNIKON”.  Członek Zarządu Regionu ds. informacji i planowania wybrany na Walnym Zjeździe Delegatów w czerwcu 1981 r.  Współpracownik tygodnika „Jedność”, pisze felietony.  Uczestnik strajku i członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dn.13.12. -15/16.12.1981 do jej spacyfikowania przez ZOMO i wojsko, aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym KW MO w Szczecinie, w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu i Bydgoszczy, sądzony w trybie doraźnym w tzw. „procesie jedenastu” przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Bydgoszczy, uniewinniony 04.03.1982.  (sygn.IPN, Po 00174/316, 3 diazo). W 1982-89 r.  aktywny działacz podziemia, współpracownik Janusza Szabana i Władysława Lisewskiego –członków pionu operacyjnego Zespołu Doradców o nazwie Komisja Koordynacyjna pod kierownictwem dr. Jana Otto : organizator i realizator akcji pozyskiwania i zbierania środków finansowych dla ukrywających się  (np. Tomasza Zielińskiego) i innych pozbawionych pracy, zbieracz informacji, pomocnik w organizacji druku niezależnego biuletynu „BIS”, autor artykułów do „GROTA”, „JEDNOŚCI”, „BIS-u”, „PSPP”, kolporter niezależnych wydawnictw. Internowany w dn. 05.11. – 23.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim.  W 1984-88 współorganizator teatralnego zespołu dziecięcego z repertuarem okolicznościowo-patriotycznym dającym przedstawienia w kościołach wielu miast Polski, z tekstami Joanny Kulmowej, w reż. Jana Kulmy. Współorganizator dni kultury chrześcijańskiej w Szczecinie  z uczestnictwem A. Wajdy, Ernesta Brylla, Jacka Fedorowicza. Uczestnik akcji bojkotu wyborów w 1985 (liczenie głosujących, podsłuchy obrad komisji wyborczych), uczestnik demonstracji patriotycznych. Od 1987 współpracownik Stanisława Możejki w akcji rejestrowania Komitetów Założycielskich „S”, w sierpniu 1988 członek Grupy Pomocowej przy kościele o.o. jezuitów- centrum logistycznym dla strajków w Szczecinie: autor tekstów i redaktor „KURIERA  STRAJKOWEGO”. W 1981 członek-założyciel Szczecińskiego Klubu Katolików i aktywny uczestnik do 1994.  W 1994-2002 członek ZCHN w Szczecinie.

Źródło: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu