Wojciech Duklanowski

opozycjonista w PRL

Wojciech Duklanowski – inżynier, opozycjonista w PRL

 

W 1970 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej.

W 1980 zorganizował strajk w Fabryce Kontenerów Unikon i wstąpił do Solidarności. W 1981 uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej. Od 1982 roku działał w podziemiu; organizował akcję pozyskiwania funduszy na pomoc represjonowanym, pomagał przy organizacji druku podziemnego pisma „Bis”. Zajmował się również pisaniem artykułów do pism:  „Grot”, „Jedność”, „Bis”, „Termit”, „Biuletyn PSPP”.

W 1981 był jednym z założycieli Szczecińskiego Klubu Katolików (aktywny uczestnik do 1994).  

W latach 1992-2008 pracował jako inspektor ds. ppoż. w Urzędzie Miasta Szczecina. W latach 1994-2002 był członkiem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Szczecinie.

W 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Duklanowski brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w: 2014 roku – panel: Świadkowie historii (w Szczecinie)