Wojciech Morawski

Wojciech Morawski – założyciel i prezes zarządu Atlantic S.A.

Brał udział  w Kongresie Polska Wielki Projekt

2012
panel:
Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa