Marcin Chludziński

Marcin Chludziński – menedżer, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz członek Rady Nadzorczej PZU S.A.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na UW oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW.

W latach 2011 – 2015 pełnił funkcję prezesa Fundacji Republikańskiej.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych oraz współpracując z dużymi korporacjami. Współwłaściciel Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., w której od 2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Współautor wydanego w 2013 r. raportu nt. polityki prorodzinnej oraz licznych raportów z  zakresu deregulacji, polityki podatkowej i kosztów funkcjonowania państwa. Współtworzył system monitorowania wydatków publicznych oraz zatrudnienia w administracji publicznej.

Był członkiem redakcji kwartalnika „Rzeczy Wspólne”. 

Marcin Chludziński brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach:

2016
panel: Polska na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej
2017
panel:Polska wobec globalnej gospodarki opartej na danych
2018
panel: Ambicje nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu