Program 2011

informacje archiwalne

Warszawa

4-8.05.2011

4.05.2011

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

16:00-19:00 - Polska – wyzwania strategiczne

 • dr hab. Krzysztof Szczerski – Jak Polska może stać się silnym graczem w Unii Europejskiej?
 • Jan Filip Staniłko (Instytut Sobieskiego) – Polska a kryzys strefy euro – polskie dylematy rozwoju
 • dr Witold Waszczykowski (Instytut Sobieskiego) – Czy Polska może być liderem Europy Środkowej?
 • dr Marek Cichocki (UW, „Teologia Polityczna”)- Polska w Europie postamerykańskiej. Przyszłość stosunków transatlantyckich
 • prof. Włodzimierz Marciniak (ISP PAN) – Polska wobec Rosji. Realia polityczne
 • Radosław Pyffel (Centrum Studiów Polska-Azja) – Jaka obecność Polski w Azji?

5.05.2011

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Dobra 56/66, s. 316

16:00-20:00 - Infrastruktura. Na czym rozpędzić rozwój Polski?

Energetyka:

 • prof. Krzysztof Żmijewski (Politechnika Warszawska) – Jak uratować polską energetykę? [, Politechnika Warszawska]
 • dr Bolesław Jankowski (Energsys) – Czy Polska przetrwa pakiet klimatyczny UE?
 • Grzegorz Pytel i Tomasz Chmal (Instytut Sobieskiego) – Bezpieczeństwo energetyczne – co to znaczy i jak je osiągnąć?

Komunikacja:

 • Jakub Majewski – Jakich kolei potrzebujemy?
 • dr hab. Jacek Wesołowski (Politechnika Łódzka) – Jak odkorkować polskie miasta?
 • prof. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN) – Przestrzenne zagospodarowanie kraju w 2030 r.

6.05.2011

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

14:00-18:00 - Rządy i sądy w Polsce

Wykład : Wydolność strategiczna państwa polskiego w XXI w.

 • Antoni Z. Kamiński (ISP PAN)
 • mec. Jan Stefanowicz

Panel dyskusyjny: Czy Polska stoi nierządem? Problemy władzy wykonawczej i ustawodawczej

 • dr Jarosław Flis (UJ)- Czy polski system partyjny jest funkcjonalny?
 • Paweł Soloch (Instytut Sobieskiego) – Czy w Polsce działa centrum decyzyjne rządu?
 • dr Radosław Sojak (UMK) – Niesterowność państwa – próba diagnozy socjologicznej
 • Jan Filip Staniłko (Instytut Sobieskiego) – Między predatory state a developmental state. Ekonomia polityczna polskiej transformacji.

Wykład: Stanowienie prawa jako sposób zarządzania państwem

 • prof. Marek Zubik

Panel dyskusyjny: Prawo i sądy

 • dr hab. Fryderyk Zoll (UJ) – Jaki model wykształcenia prawników?
 • dr Marcin Romanowski (UKSW) – Przyczyny dysfunkcjonalności polskiego sądownictwa
 • dr Jan Winczorek (UW) – Kultura orzekania polskich sądów i trybunałów
 • dr Stanisław Burdziej (UMK) – Społeczny monitoring sądownictwa, czyli jak kontrolować władzą sądowniczą

7.05.2011

Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie (wejście od ulicy Grodzkiej)

10:00-12:00 - Polska racja stanu

 • Zdzisław Krasnodębski (Brema Universitat) – Polskie zmagania z modernizacją
 • Jadwiga Staniszkis (ISP PAN) – O sposobach nieistnienia władzy w Polsce
 • Ryszard Legutko (UJ) – Odnaleźć własne miejsce w Europie
 • Krzysztof Szczerski (UJ) – Co jest Polską racją stanu w Unii Europejskiej?

12:15-14:00 - Jakie młodych Polaków chowanie?

 • prof. Aleksander Nalaskowski (UMK) – 20 lat reform edukacji – gdzie dziś jesteśmy?
 • dr Krzysztof Malicki (Uni. Rzeszowski) – Świadomość historyczna młodych Polaków
 • Jan Filip Staniłko (Instytut Sobieskiego) – Zawodowa, ale dobra – kryzys i przyszłość polskiej edukacji technicznej

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

 • dr Jerzy K. Thieme – Jak uniwersytet powinien kształcić polską elitę?
 • dr Krzysztof Pawłowski (założyciel WSB-NLU) – Miejsce uczelni wyższych w społeczeństwie i gospodarce (jak godzić naukę ze służebnością?)

15:00-17:00 - Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę

 • prof. Tomasz Dietl (IF PAN) – Czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych?
 • prof. Andrzej Jeleński (ITME) – Czy polskie instytuty badawcze mogą wesprzeć rozwój?
 • dr Marek Dietl (Krajowy Fundusz Kapitałowy) – Co to są innowacje i kto je wytwarza?

Przedsiębiorczość, czyli o bogactwie Polaków

 • dr hab. K. Jasiecki (IFiS PAN) – Elity polskiego biznesu po 20 latach
 • Krzysztof Domarecki (prezes SelenaFM) – Duże polskie firmy jako miara suwerenności
 • dr hab. A. Surdej (UE Kraków) – Jaka rola państwa we wspomaganiu przedsiębiorczości

17:30-19:00 - Media publiczne, prywatne i społeczne

 • Robert Kroplewski (Instytut Sobieskiego) – Jaka misja mediów publicznych w epoce cyfryzacji?
 • red. Igor Janke (Salon24) – Konfederacja dysydentów – konserwatywne media społeczne
 • red. Piotr Legutko (Dziennik Polski) – Rola mediów prywatnych w polskim życiu publicznym

Czy istnieje konserwatywne społeczeństwo obywatelskie?

 • prof. Piotr Gliński (IFiS PAN) – Portret społeczeństwa obywatelskiego po 20 latach
 • Maciej Gnyszka – Społeczna odpowiedzialność biznesu i inwestycje w zaufanie

19-20:30 - Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej)

 • dr Dariusz Gawin (IFiS PAN)
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (IRWiR PAN)
 • dr Tomasz Żukowski (IFiS PAN)
 • dr Wawrzyniec Rymkiewicz (UW)

8.05.2011

Hotel Wiktoria, sala Belwederska

10:00-14:00 - Jak konserwatyści mogą kształtować polskie miasta?

Aglomeracje jako motor rozwoju

 • dr Czesław Bielecki (DiM) – Jak przywrócić ład przestrzenny w polskich miastach?
 • dr Adam Radzimski (UAM) – Jakiej przestrzeni miejskiej potrzebują Polacy?
 • dr Michał Beim (UAM) – Transport publiczny – inwestycje w styl życia

Prezentacja „Warszawskiej ścieżki kultury”

 • prof. J. Sosnowska – Polskie sztuki wizualne

16:00 - Msza św. w kościele pw. Św. Krzyża

Po mszy koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, dyrygent: Anna Szostak i wręczenie Honorowej Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego

[mappress mapid=”6″]