Program 2012

informacje archiwalne

Warszawa

10.04.2012

10.04.2012

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

14:00-16:00 - Prezentacja książki „Katastrofa Smoleńska. Bilans dwóch lat”

 • Paweł Soloch – Państwo, które oblewa egzamin. Katastrofa smoleńska jako stracony moment instytucjonalny
 • Zdzisław Krasnodębski – Polska po Smoleńsku
 • Piotr Falkowski – Co wiemy i czego nie wiemy o katastrofie Smoleńskiej
 • Michał Łuczewski – Katastrofa, Lech Kaczyński, Krzyż
 • Jan Filip Staniłko – Katastrofa Smoleńska a geopolityka Lecha Kaczyńskiego

[mappress mapid=”11″]

Kraków

16.04.2012

16.04.2012

Aula Ignatianum,
ul. Kopernika 26

16:00-19:00 - Kto rządzi Europą?

 • prof. Andrzej Nowak
 • Zdzisław Krasnodębski
 • prof. Włodzimierz Marciniak
 • Krzysztof Szczerski
 • red. Łukasz Warzecha
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski

Moderator: Piotr Legutko

[mappress mapid=”12″]

Warszawa

9-13.05.2012

9.05.2012

Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42-44,
Sala Malinowa

18:00-20:00 - Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

 • Krzysztof Domarecki (Selena)
 • Henryk Siodmok (Atlas)
 • Olgierd Bagniewski
 • Tomasz Padee (Topsil)
 • Marek Dietl
 • Wojciech Morawski

Prowadzenie: Igor Janke

10.05.2012

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

17:00-18:30 - O polskiej wsi. Relacje peryferii do centrów

 • Tomasz Grzegorz Grosse – Optymalna polityka rozwoju obszarów wiejskich
 • Jan Fałkowski – Jakich instytucji wsparcia potrzebują obszary wiejskie?
 • Barbara Fedyszak-Radziejowska – Spółdzielczość i przedsiębiorczość jako dźwignie rozwoju obszarów wiejskich
 • Janusz Wojciechowski – Jak bronić interesów polskiej wsi na arenie europejskiej?

Moderator: Jan Filip Staniłko

18:30-20:00 - Rodzina. O społecznych podstawach rozwoju

 • Łukasz Hardt – Dlaczego rodzina musi być w centrum polityki rozwojowej?
 • Piotr Koryś – Polskie problemy demograficzne
 • Paweł Dobrowolski – Czy w Polsce istnieje strukturalny konflikt generacyjny?
 • Dariusz Duma

Moderator: Bartosz Marczuk

11.05.2012

Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66

17:00-18:45 - Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej

 • Vit Hloušek
 • Piotr Naimski
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski
 • Csaba Tor

Moderator: Mirosław Sanek

19:00-20:45 - Kryzys, czyli nowe porządki w UE

 • Krzysztof Szczerski – Spór o nową architekturę władzy w UE
 • Jan Filip Staniłko – Kryzys euro a przyszłość europejskiego modelu gospodarczego
 • Andrzej Lubbe – Kryzys światowy a kryzys euro. Podobne objawy różne przyczyny?

Moderator: Marek Magierowski

12.05.2012

Zamek Królewski. Arkady Kubickiego,
Warszawa, ul. Bugaj

11:00-12:45 - Kto naprawdę rządzi Polską?

 • Andrzej Nowak – O pierwszeństwie Ojczyzny
 • Andrzej Zybertowicz – Jak wyjść z pułapki społecznej, czyli o łączeniu archipelagów polskości
 • Joanna Potocka – Swobody obywatelskie, czyli kto kogo kontroluje
 • Ryszard Legutko – Elity, czyli polskie problemy z establishmentem

Moderator: Marek Magierowski

13:15-14:45 - Przyszłość polskiej gospodarki

 • Paweł Szałamacha – Pryncypia polityki gospodarczej dla Polski
 • Jan Filip Staniłko – Przedsiębiorstwa a polski model kapitalizmu
 • prof. Ryszard Pregiel – Technologie dla polskiego przemysłu
 • Krzysztof Rybiński – Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu

Moderator: Marek Magierowski

15:30-16:40 - Jak chronić zdrowie Polaków?

 • Jan Walewski – Natura kryzysu systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • Maciej Rapkiewicz – Jak Polacy wydają pieniądze na ochronę swojego zdrowia?
 • Krzysztof Krajewski-Siuda – Optymalny model systemu ochrony i promocji zdrowia w Polsce

Moderator: Krzysztof Ziemiec

17:30-19:00 - Kryzys czwartej władzy? Media a jakość polskiego życia publicznego

 • Krzysztof Czabański – Zagrożenia dla wolności słowa w Polsce
 • Piotr Legutko – Czy media decydują o jakości polskiej polityki?
 • Arkady Rzegocki – Czy demokracja medialna to wciąż demokracja?
 • Piotr Zaremba – Czy z postpolityką można zwyciężyć tylko postpolityką?
 • Krzysztof Ziemiec – Rola dziennikarzy w polskich mediach

Moderator: Piotr Pałka

13.05.2012

Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66

10:00-11:30 - .Co nas łączy i co nas dzieli? Preferencje ideowe Polaków

 • Rafał Ziemkiewicz – Troska o dobro wspólne – niebezpieczne złudzenie czy alibi dla politycznej nieskuteczności
 • Zdzisław Krasnodębski – Kultura polityczna Polaków
 • Bronisław Wildstein – Polityczne i medialne techniki dzielenia Polaków – i ich konsekwencje
 • Tomasz Żukowski – Jedność i podziały Polaków – obraz socjologiczny i jego konsekwencje polityczne

11:30-13:00 - Kto jest właścicielem polskiej literatury?

 • Andrzej Horubała
 • Maciej Urbanowski
 • Andrzej Waśko
 • Marta Kwaśnicka

13:00-14:30 - Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja

 • Sebastian Duda
 • Łukasz Kobeszko
 • Michał Łuczewski
 • Paweł Rojek
 • Wawrzyniec Rymkiewicz

[mappress mapid=”13″]