Program 2013

informacje archiwalne

Kraków

12.04.2013

12.04.2013

Aula Ignatianum,
ul. Kopernika 26

16:00-20:00 - Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe?

Prelegenci:

 • prof. Ryszard Legutko – Cui bono, czyli kto wszczyna i wygrywa wojny kulturowe?
 • dr hab. Andrzej Waśko – Czy można wygrać wojnę kulturową bez dominacji w kulturze masowej i mediach?
 • red. Piotr Legutko – Czy wojnę kulturową wygrywa się w mediach?
 • dr hab. Andrzej Szczerski – Czy sztuka współczesna jest polem i instrumentem wojny kulturowej?
 • dr hab. Andrzej Bryk – Jak z ideologiczną ofensywą lewicy radzą sobie konserwatyści w USA?
 • red. Igor Janke – Jak z ideologiczną ofensywą lewicy radzą sobie konserwatyści na Węgrzech?

Organizator: Ośrodek Myśli Politycznej

Poznań

20.04.2013

20.04.2013

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Generała Kutrzeby 10

9:00-10:30 - Polskie miasta – smart czy dumb?

Prelegenci:

 • dr Michał Beim – Przestrzeń a transport
 • dr Łukasz Zaborowski – Zmieniająca się tożsamość małych i średnich miast
 • Piotr Libicki – Miasto Stare walczy z Nowym
 • Artur Tracz (Cisco) – Czym jest inteligencja miasta?

10:40-12:10 - Poznań – przemysł i sieci biznesowe

Prelegenci:

 • Solange Olszewska (Założycielka i Prezes Zarządu „Solaris Bus & Coach”) – Jak zbudować dużą firmę przemysłową w Polsce?
 • Piotr Voelkel (Założyciel i b. prezes grupy „Meble Vox”) – Jak rozwój polskiego przemysłu zależy od dostępności talentów?
 • Joanna Szalacha-Jarmużek (Fundacja Kazimierza Wielkiego) – Kręgi zaufania w polskim biznesie
 • dr Michał Męczyński – Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy Poznania

Warszawa

25-28.04.2013

25.04.2013

Hotel Polonia Palace,
sala Ludwikowska

18.00-20.30 - Polska industrializacja 3.0

Prelegenci:

Patronat: Harvard Business Review, Wirtualny Nowy Przemysł

26.04.2013

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

18:45-20:30 - Koniec paradygmatu neoliberalnego?

Prelegenci:

 • dr Łukasz Hardt – Przemiany w myśli ekonomicznej ostatnich dekad
 • dr Maciej Bukowski – Przydatność paradygmatów do budowy polityk gospodarczych
 • prof. Jadwiga Staniszkis – Pokryzysowe globalne ramy instytucjonalne
 • prof. Zdzisław Krasnodębski – Koniec neoliberalizmu jako paradygmatu społecznego
 • Jan Filip Staniłko – Narodowe modele kapitalizmów a globalne rynki finansowe

Organizator: Instytut Sobieskiego

27.04.2013

Arkady Kubickiego,
Zamek Królewski w Warszawie

11:00-12:45 - Dokąd Polska zmierzać powinna?

Prelegenci:

13:15-14:45 - Jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad polityką?

Prelegenci:

 • Paweł Dobrowolski – Standardy dostępu do informacji publicznej
 • prof. Zbigniew Rau – Partie a społeczeństwo obywatelskie
 • Kazimierz M. Ujazdowski – Jaka kontrola parlamentu nad rządem?
 • Paweł Soloch – Czy obywatel może kontrolować nadzorujące go państwo?

15:30-17:00 - e-Państwo wolnych obywateli

Prelegenci:

17:30-19:00 - Czy Polacy są narodem nieinnowacyjnym?

Prelegenci:

19:00-20:30 - Migracje Polaków

Prelegenci:

 • Bilans korzyści i strat polskiej emigracji
 • prof. Krystyna Iglicka – Kiedy Ci którzy wyjechali mogliby wrócić do Polski?
 • dr Mateusz Werner – Polonia jako niewykorzystany zasób
 • Mark Krawczyński – Kultura i architektura jako podstawa tożsamości narodowej na przykładzie Australii i Polski
 • Jaka polityka migracyjna dla Polski?

28.04.2013

Centralna Biblioteka Rolnicza,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

10:00-11:30 - Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

Prelegenci:

 • Barbara Jezierska – Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym
 • prof. Jeremi T. Królikowski – Dziedzictwo mazowieckiej przestrzeni
 • dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – Dziedzictwo kulturowe potencjałem rozwoju gospodarczego na przykładzie Ziemi Piaseczyńskiej
 • Andrzej Kościelny – Powstanie (założenie) Podkowy Leśnej jako śmiałe przedsięwzięcie biznesowe oraz kulturowe
 • dr Marek Barański – Rola programów edukacyjnych w tworzeniu nowej jakość służącej wzrastaniu w świadomości narodowego dziedzictwa.

Organizator: Barbara Jezierska

11:45-14:15 - Czy liberalna demokracja przetrwa?

Prelegenci:

Prowadzenie: Bartłomiej Radziejewski

Organizator: Rzeczy Wspólne