Kongres regionalny w Suwałkach – postępy gospodarcze i aktywność kulturalna – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongres regionalny w Suwałkach – postępy gospodarcze i aktywność kulturalna

W piątek, 26 listopada w Suwałkach odbył się regionalny Kongres Polska Wielki Projekt. Podczas dwóch debat paneliści zastanawiali się zarówno nad kwestiami gospodarczymi, jak i kulturalno-edukacyjnymi w zakresie lokalnym oraz szerszym.

Prowadzącym pierwszej debaty pt. Gospodarczy sukces Suwałk był Grzegorz Izbicki. Udział w niej wzięli: Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Grzegorz Mackiewicz, prezes białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Tadeusz Czerwiecki, przewodniczący strategii rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej Suwałk.

Szef lokalnego oddziału PSG mówił o sporym postępie w tzw. gazyfikacji regionu. „W ciągu 5 lat, od początków rządów Prawa i Sprawiedliwości, zupełnie zmieniło się oblicze inwestycyjne w naszym regionie w naszej spółce. 5 lat temu budżet inwestycyjny zakładu wynosił 20 mln zł, w tej chwili rocznie wydajemy 100 mln zł na budowanie gazociągów, czy też stacji regazyfikacji LNG, skroplonego gazu” – podkreślił Grzegorz Mackiewicz. „Jesteśmy spółką, która pozwala zafunkcjonować gospodarczo wielu firmom w naszym regionie w wielu miastach. Jeszcze niedawno podstawowym problemem w naszym regionie był brak dostępu do gazu. My to w ciągu 5 lat zupełnie zmieniliśmy” – dodał.

 „Suwałki mają dosyć niekorzystne położenie na terenie Polski pod kątem gospodarczym, bo jesteśmy po prostu oddaleni od centrów. Nie mamy też zasobów surowcowych. Dopiero teraz, jak zostanie uruchomiona Rail Baltica i Via Carpatia i będziemy mieli dobre połączenie z resztą kraju, będzie można mówić o nowych możliwościach” – podkreślił Tadeusz Czerwiecki. „Naszym atutem, który już teraz wykorzystujemy jest to, że jesteśmy właściwie na styku czterech państw – Rosji, Litwy, Białorusi i Polski. Ja widzę Suwałki jako jedno z większych centrów logistycznych” – dodał.

„W tej chwili w Suwałkach mamy bardzo nowoczesne firmy. Niemcy przyjeżdżają obserwować lokalne fabryki, ich ciąg technologiczny, np. firmę MerliForte. Taką płytę jak oni konstruują, jeszcze nikt w Europie nie wyprodukował” – mówił. „Jak tu przyjechał minister Kościński to przyznał, że był zdziwiony, że tu są tak zaawansowane technicznie firmy” – dodał.

„Zrozumieć historię to zrozumieć własną tożsamość”

„Suwałki dla młodzieży – strategia rozwoju miasta” – taki tytuł miała druga debata podczas Kongresu, w której wzięli udział: Bożena Obuchowska, dyrektor Suwalskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Dr Jarosław Schabieński z białostockiego IPN oraz Jolanta Hinc-Mackiewicz, kierownik literacki w Teatrze Dramatycznym z Białymstoku.

„Po co uczymy się historii? Żeby poznać samych siebie, żeby zrozumieć swoją tożsamość. Dzisiaj popularne jest twierdzenie, że tożsamość możemy sobie wybierać, to nieprawda my z tożsamością się rodzimy i z nią wychowujemy. Historia pozwala zrozumieć nam otaczający nas świat, ale znów tego otaczającego nas świata nie zrozumiemy dopóki nie zrozumiemy samych siebie” – mówił dr Schabieński.

„To, co przerwało dobrą polską tradycję samoorganizacji to czasy komunistyczne. Władza komunistyczna, która z działań społecznych zrobiła tylko teatr i coś zupełnie fałszywego, coś, co miało wymiar wyłącznie propagandowy. Komunizm w doświadczeniu społecznym przechodzi na następne pokolenia. To, że niewiele osób podejmuje i jest zaangażowanych w działania społeczne, to jest, to co nam przeszkadza w tym, żebyśmy mogli się rozwijać jako region, jako państwo” – dodał.

Jolanta Hinc-Mackiewicz zauważyła, że bez kultury wyrastają ludzie „skupieni na sobie”.

„Wszelki rodzaj kontaktu rozwija młodego człowieka, dlatego przez lata prowadziłam tutaj edukację kulturalną i prowadziłam lekcje teatralne, zachęcając do dyskusji młodzież. Bez edukacji kulturalnej będziemy mieć do czynienia z ludźmi bardzo skupionymi na sobie, niezdolnymi do podzielenia się odpowiedzialnością za wspólną rzecz, skoncentrowanymi na własnych osiągnięciach” – podkreśliła.

„Aktywne uczestniczenie w kulturze pozwala człowiekowi lepiej rozumieć świat, nie być biernym odbiorcą, nie poddawać się różnego typu manipulacjom, które widzimy na świecie.

W czymkolwiek młodzi ludzie chcieliby się zaangażować, czy to jest historia, czy to jest pomoc starszym, czy pomoc charytatywna, wszystko to gdzie można sprawdzić swoja odpowiedzialność, to jest sfera, która nas buduje, buduje więzi społeczne” – dodała.

PFR Polski fundusz rozwoju

Partner projektu:

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).

Nowe fio
PROO2a