2011 – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongres odbędzie się w dniach

4-8.05.2011

Warszawa
14:00

Rządy i sądy w Polsce

Paneliści:

Antoni Z. Kamiński
socjolog

Jan Andrzej Stefanowicz
adwokat

Jarosław Flis
socjolog, publicysta i komentator polityczny

Paweł Soloch
historyk

Radosław Sojak
socjolog, wykładowca akademicki

Jan Filip Staniłko

Marek Zubik
prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki

Fryderyk Andrzej Zoll
prawnik, profesor nauk prawnych

Marcin Romanowski
prawnik i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych

Jan Winczorek