2012 – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongres odbędzie się w dniach

10.04, 16.04, 9-13.05.2012

Warszawa, Kraków
18:00

Kapitał ojczyzny, ojczyzna kapitału – polska korporacja ponadnarodowa

Paneliści:

Marek Dietl
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP

Krzysztof Domarecki
prawnik, przedsiębiorca i menedżer

Olgierd Bagniewski
ekonomista

Henryk Siodmok
Centrum im. Adama Smitha