2014 – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Kongres odbędzie się w dniach

30.05, 31.05, 5-8.06, 21.06.2014

Kraków, Poznań, Warszawa, Szczecin
17:00

Strategie promocji wartości – prawo, media, rodzina, edukacja

Paneliści:

Bronisław Wildstein
Publicysta, dziennikarz, pisarz

Piotr Zaremba
historyk, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i krytyk teatralny

Aleksander Stępkowski
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Andrzej Waśko
Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

18:45

Strategie utrzymywania podmiotowej roli państwa – wobec integracji z UE

Paneliści:

Kazimierz M. Ujazdowski
polityk, doktor nauk prawnych

Janusz Kobeszko
dyrektor Zarządzający PFR Nieruchomości S.A.

Paweł Soloch
historyk

Jadwiga Staniszkis
socjolog