2015 – XII Kongres Polska Wielki Projekt
1

Kongres odbędzie się w dniach

28.03, 11-12.04, 17-18.04, 14-17.05.2015

Szczecin, Poznań, Kraków, Warszawa
16:00

Europa: co dalej? Konserwatywna odpowiedź na ewolucję Unii Europejskiej i wyzwania współczesnej polityki

Zagadnienia:

  • Jaka jest zdolność konserwatystów, aby kształtować politykę europejską zgodnie z ich ideami i koncepcjami?
  • Jaki model europejskiej integracji i ewolucji UE jest do zaakceptowania przez konserwatywnych polityków, ekspertów i intelektualistów? Czy ich akceptacja dla UE ma swoje granice, związane z jej kształtem politycznym, czy forsowanymi przez jej instytucje i prawodawstwo ideologicznie motywowanymi rozwiązaniami?
  • Czy konserwatyzm jest użytecznym terminem i szyldem w myśleniu o europejskiej polityce i w jej prowadzeniu?
  • Czy aksjologia wciąż ma znaczenie w Europie? Czy jej obecność w polityce europejskiej wzmacnia pozycję konserwatystów, czy ją osłabia?
  • Czy konserwatyści powinni wspierać ideę wzmocnienia roli UE w stosunkach międzynarodowych? Czy taka idea jest w obecnych warunkach realistyczna?
  • Czy w ogóle jest do pomyślenia konserwatywne przywództwo w UE, biorąc pod uwagę trendy, które dominują we współczesnej polityce i kulturze?
  • Czy konserwatyści stoją przed alternatywą: być wiernym swoim zasadom, czy być skutecznym politycznie (w polityce międzynarodowej i wewnętrznej)?

Paneliści:

Ryszard Legutko
Filozof, publicysta, europoseł

Miłowit Kuniński
(1946-2018)

Marek Magierowski
polityk, dyplomata, dziennikarz, iberysta

Martin Weiss
dziennikarz, komentator polityczny tygodnika „Echo” w Pradze

Kazimierz M. Ujazdowski
polityk, doktor nauk prawnych

Bronisław Wildstein
Publicysta, dziennikarz, pisarz