2015 – XII Kongres Polska Wielki Projekt
1

Kongres odbędzie się w dniach

28.03, 11-12.04, 17-18.04, 14-17.05.2015

Szczecin, Poznań, Kraków, Warszawa
10:30

Europa na rozdrożu: polityczne i ideologiczne wyzwania dla państw środkowoeuropejskich

Zagadnienia:

 • Jaki model integracji europejskiej i ewolucji UE jest akceptowalny z perspektywy interesów narodowych państw Europy Środkowej? Jakie są granice ich akceptacji?
 • Co powinno zostać uczynione z legitymizacją społeczną europejskich instytucji? Jak odpowiedzieć na problem deficytu demokracji w niepochodzących z wyborów ciałach UE i braku wpływu obywateli poszczególnych państw członkowskich UE na politykę swoich rządów dotyczącą legislacji i politycznych decyzji Unii? Czy demokratyzacja UE byłaby korzystna dla państw środkowoeuropejskich, czy osłabiłaby ich pozycję?
 • Czy interesy ekonomiczne państw środkowoeuropejskich powinny być decydujące dla ich polityki w ramach UE?
 • Jak elity polityczne państw Europy Środkowej traktują swą rolę w europejskiej polityce: czy z perspektywy narodowych interesów i ideologicznych zasad, czy raczej jako element wewnętrznej rywalizacji (co dominuje: pryncypialne czy pragmatyczne podejście)?
 • Czy powinniśmy poważnie myśleć o scenariuszu rozpadu UE? Jakie byłyby koszty i korzyści takiego scenariusza, analizowane z perspektywy krajów środkowoeuropejskich?
13:45

Władza polityczna w Unii Europejskiej

Zagadnienia:

 • Jaki powinien być podział kompetencji między ośrodkami władzy państw narodowych i instytucjami UE, który byłby akceptowalny dla konserwatystów?
 • Czego dowiadujemy się o formalnych i nieformalnych mechanizmach decyzyjnych w UE, kiedy analizujemy jej rolę w obecnym kryzysie międzynarodowym?
 • Jakich nieformalnych mechanizmów używa UE, by zmusić państwa członkowskie, by zaakceptowały i zastosowały rozwiązania forsowane przez UE? Jak państwa członkowskie przeciwstawiają się tym mechanizmom?
 • Jaki jest wpływ bilateralnej i multilateralnej współpracy między państwami członkowskimi UE na jej procesy decyzyjne?
 • Jaki wpływ na politykę UE wywierają nie-państwowe podmioty – media, biznes, nieformalne grupy interesów?
 • Jak konserwatyści mogą powstrzymać rozrost unijnych struktur biurokratycznych?
 • Jak uczynić proces decyzyjny w UE bardziej efektywnym (zarówno pod kątem uzgadniania i podejmowania decyzji, jak i ich wcielania w życie) bez narażenia na szwank interesów wszystkich państw członkowskich, niezależnie od ich potencjału czy politycznego znaczenia w Unii?

Paneliści:

Zdzisław  Krasnodębski
Profesor, socjolog, filozof społeczny, przedstawiciel New Direction

Przemysław Żurawski vel Grajewski
politolog, nauczyciel akademicki

Csaba Törő
węgierski politolog