2016 – VI XII Kongres Polska Wielki Projekt – Warszawa 2016
1

Kongres odbędzie się w dniach

10-12.06.2016

Warszawa
10:10

Pierwszy wielki projekt – Chrzest Polski 966 r.

10:30

Kultury narodowe w dzisiejszej i przyszłej Europie

12:15

Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

Paneliści:

Włodzimierz Bolecki
historyk literatury polskiej

Zdzisław  Krasnodębski
socjolog, filozof społeczny

Jarosław Gowin

Jean Pierre Lasota
astronom, profesor nauk fizycznych, działacz społeczny

Leon Gradoń
matematyk, inżynier chemik

Robert Hołyst
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

13:40

Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

15:30

Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru

Paneliści:

Krzysztof Szczerski
politolog, profesor nauk społecznych

Andrzej Zybertowicz
socjolog

Bronisław Wildstein
publicysta, dziennikarz, pisarz

Wojciech Kaczmarczyk
urzędnik, nauczyciel akademicki

17:00

Państwo wspólne i przyjazne – instytucje XXI w.

Paneliści:

Mateusz Morawiecki
Premier

Andrzej Zybertowicz
socjolog