VII XII Kongres Polska Wielki Projekt – Wolność - polski projekt dla Europy
1

Kongres odbędzie się w dniach

18-21.05.2017

Warszawa
09:30

Europa wolności. Jak odmienić Unię?

Paneliści:

David Engels
Historyk

Krzysztof Szczerski
politolog, profesor nauk społecznych

Andrew Michta
amerykański politolog

Jan Zielonka
profesor Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Oksfordzie (St Antony’s College)

Moderator:

Krzysztof Ziemiec

11:00

Liberalna demokracja i cnoty narodowe

Paneliści:

Zbigniew Stawrowski
filozof polityki

Wawrzyniec Rymkiewicz
filozof

Zbigniew Rau
minister spraw zagranicznych

Paweł Kaczorowski
kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki UKSW w Warszawie

Moderator:

Zdzisław  Krasnodębski

13:30

Integralność Europy w obliczu kryzysu migracyjnego

Paneliści:

Andrzej Zybertowicz
Socjolog

Mariusz Błaszczak
minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Janusz Wojciechowski
prawnik, sędzia, polityk

Orsolya Zsuzsanna Kovács
węgierska prawnik, urzędniczka, dyplomata

Gunnar Heinsohn
niemiecki socjolog, ekonomista, profesor Uniwersytetu w Bremie

ks. Waldemar Cisło

Moderator:

Bronisław Wildstein

Tłumaczenia:

angielski

15:00

Wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

15:00

Otwarcie wystawy w Galerii Kordegarda

20:00

Wystawa pt. „Historiofilia sztuka i polska pamięć”